Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Rozwój pracowników

Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus to ludzie, którzy każdego dnia pracują wypełniając naszą misję i realizując cele biznesowe firmy. To dzięki ich zaangażowaniu staliśmy się liderem branży mięsnej w Polsce i każdego dnia jesteśmy dumni z tego, jak bardzo profesjonalny i różnorodny jest nasz zespół. Każda osoba pracująca w naszej firmie ma możliwość zdobywania nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz faktycznego wpływu na to, jak wygląda nasza firma.

Nasze priorytety

Wierzymy, że nasza firma rozwija się tak szybko, jak szybko rozwijają się jej pracownicy, dlatego skupiamy się na dwóch priorytetach:
Edukacja i rozwój Kultura organizacji

Nasze działania

Troszcząc się o naszych pracowników dbamy, by być dobrym pracodawcą:
Cyklicznie prowadzimy badanie opinii pracowników, po którym wprowadzamy inicjatywy zmieniające firmę w 6. obszarach: współpraca, warunki pracy, komunikacja, relacje z przełożonym, marka pracodawcy oraz możliwości rozwoju w firmie. Liderami zmian są nasi pracownicy ze wszystkich poziomów organizacji.
  • Po pierwszej edycji badania wdrożyliśmy wspólnie 156 inicjatyw.
  • Aby mieć pewność, że docieramy do wszystkich naszych pracowników i uwzględniamy ich opinie, badanie prowadzimy, poza językiem polskim, w kilku językach obcych.
Zapewniamy dobrą jakość edukacji wewnątrz organizacji:
  • rozwijamy kulturę szkolenia na stanowisku pracy (on-the-job training).
  • wdrożyliśmy wewnętrzne systemy szkoleniowe dla pracowników wykwalifikowanych na wybrane stanowiska oraz systemy szkoleniowe dla managerów w kluczowych obszarach.
Rozwijamy stale współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi w zakresie kształcenia stażystów, praktykantów i uczniów, których przyjmujemy kilkuset rocznie.
Cenimy różnorodność wśród naszych pracowników i korzyści z niej płynące, dlatego promujemy różne jej przejawy:
  • różnorodność pochodzenia: ok. 20% naszych pracowników to obcokrajowcy,
  • różnorodność płci: połowa naszych pracowników to kobiety,
  • różnorodność doświadczeń zawodowych, osobowości czy stylów działania.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4