Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Planując rozwój naszego przedsiębiorstwa, wyróżniliśmy 3 obszary naszej odpowiedzialności, w ramach których:

• wnikliwie analizujemy realizowane działania,
• mierzymy efekty i wpływ,
• definiujemy mierzalne cele na przyszłość.

Biznes

Produkujemy i dostarczamy żywność
w sposób zrównoważony i bezpieczny

Dobrostan zwierząt

 • Dobre warunki życia zwierząt
 • Zdrowie i dobre odżywianie zwierząt
 • Bezpieczny transport zwierząt
 • Humanitarny ubój

Bezpieczeństwo żywności

 • Bezpieczna żywność
 • Wartościowa żywność

Otoczenie

Świadomie zarządzamy naszym
wpływem na otoczenie

Ochrona środowiska

 • Efektywne zarządzanie zasobami
 • Energia odnawialna
 • Opakowania przyjazne środowisku
 • Ślad węglowy

 

Wspieranie lokalnej 
społeczności

 • Żywność dla potrzebujących
 • Dobry sąsiad

Ludzie

Bezpieczeństwo i rozwój naszych
pracowników są naszym priorytetem

Bezpieczeństwo pracowników

 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników
 • Eliminowanie wypadków przy pracy

Rozwój pracowników

 • Edukacja i rozwój
 • Kultura organizacji
Odpowiedzialnie zarządzamy organizacją w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe

Powyższy schemat jest dla nas kompasem, wyznaczającym kierunek działań w perspektywie długoterminowej. Dzięki niemu wiemy, na czym koncentrować się dzieląc wartość dodaną z naszym otoczeniem.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2