Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczeństwo to dla nas więcej niż przepisy. Codziennie mierzymy się z wieloma wyzwaniami wynikającymi ze specyfiki naszej branży, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Czujemy ciążącą na nas odpowiedzialność za życie i zdrowie naszych pracowników. Nieustannie podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie wypadkom i utracie zdrowia pracowników.

Nasze priorytety

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest podstawą polityki naszych zakładów. Stawiamy na systemowe rozwiązania zapewniające etyczne i satysfakcjonujące środowisko pracy. W kwestiach bezpieczeństwa naszych pracowników nie ma kompromisów.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników Eliminowanie wypadków przy pracy

Nasze działania

Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniamy poprzez ponadstandardowe działania, między innymi:
Wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy SIPS (Smithfeld Injury Prevention System).
Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników we współtworzenie kultury bezpieczeństwa.
Podejmowanie proaktywnych działań na podstawie procesu oceny ryzyka.
Zapewnienie technicznych i organizacyjnych środków minimalizujących zagrożenia występujące w środowisku pracy.
Budowanie świadomości pracowników poprzez szkolenia i rozwój kompetencji.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4