Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Jako duża firma, działająca na rynku międzynarodowym, posiadamy Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie Smithfield, który przyjęty jest w trosce o etyczne działania w pracy i biznesie. Niezależnie od wymogów ściśle określonych prawem, nasi pracownicy powinni przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej i osobistej. Oznacza to, że zawsze powinni postępować uczciwie i etycznie niezależnie od tego, czy mają do czynienia z innymi pracownikami firmy, osobami trzecimi, podmiotami gospodarczymi, akcjonariuszami, klientami, dostawcami czy organami administracji.

Przestrzeganie prawa

Dążymy do przestrzegania praw, reguł i przepisów dotyczących prowadzenia działalności wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Dążymy do budowania relacji biznesowych opartych na zasadach uczciwej konkurencji. Chronimy wypracowaną przez wiele lat własność intelektualną jako cenny składnik naszego majątku. Poprzez rozwiązania systemowe zapobiegamy występowaniu niepożądanym zjawiskom tj. korupcji, mobbingowi czy konfliktom interesów rozumianym jako sytuacje, w których prywatny interes naszego pracownika mógłby w jakikolwiek sposób kolidować z interesami naszej firmy. W naszej firmie obowiązuje wewnętrzna polityka antykorupcyjna i program antykorupcyjny, która ustala zasady przeciwdziałaniu tym zjawiskom. System zarządzania zgodnością w naszej firmie pozwala zidentyfikować oraz zarządzić ryzykiem niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi standardami i regułami etycznymi.

Weryfikacja standardów etycznych

Jesteśmy członkiem Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), a nasze zakłady produkcyjne przechodzą systematycznie audyty SMETA oraz inne audyty etyczne zlecane przez naszych kontrahentów. Pozwala nam to identyfikować oraz eliminować ryzyka braku zgodności co wpływa na nieustanne podnoszenie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrażając programy przeciwdziałania wystąpienia ryzyka braku zgodności, kierujemy się wymogami zarówno Sedex oraz standardami oczekiwanymi przez naszych klientów.

Szkolenia i edukacja

Poprzez spotkania, szkolenia i dyskusje upewniamy się, że nasi pracownicy znają i rozumieją zasady etyczne oraz prawidłowo je stosują. Co roku wymagamy od pracowników formalnego potwierdzenia znajomości i stosowania Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie Smithfield, zgodności z prawem i innymi procedurami. Aktywną promocję zasad etyki wspiera Zarząd naszej firmy i przełożeni, którzy są zobowiązani do dbania o przestrzeganie norm etycznych.

Materiały do pobrania
Kodeks postępowania w biznesie i etyki firmy Smithfield
773.04 KB
Grupa Smithfield Polska od wielu lat jest godnym zaufania oraz najczęściej wybieranym dostawcą wysokiej jakości mięsa i wędlin. Uzyskanie takiej pozycji było możliwe między innymi dzięki prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony, z troską o ludzi, zwierzęta i środowisko, a także z poszanowaniem prawa, zasad etycznych, czy wymogów rzetelności i uczciwości. Wskazane wartości wyznaczają podstawowe standardy postępowania, którymi kierujemy się na co dzień, i których spełnienia oczekujemy także od naszych partnerów biznesowych.
Język polski
Kodeks postępowania dla dostawców Grupy Smithfield Polska
799.62 KB
Język polski
Załącznik A do Kodeksu postępowania dla dostawców Grupy Smithfield Polska
821 KB
Język polski

System zgłaszania przypadków naruszeń Kodeksu Etyki

W naszej firmie posiadamy system anonimowego sygnalizowania o nieprawidłowościach: naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych. Cechą tego systemu jest poufność i zachowanie anonimowości zgłaszającego. Wszystkie zgłoszenia są szczegółowo weryfikowane, a osoby zgłaszające nieprawidłowości są chronione przed działaniami odwetowymi.
Ponadto wprowadzamy programy podnoszące świadomość pracowników w zakresie identyfikowania i zgłaszania nieprawidłowości.

Naszym pracownikom, klientom i dostawcom umożliwiamy skorzystanie z bezpłatnej i anonimowej linii etycznej, gdzie każdy może zgłosić faktyczne lub potencjalne naruszenia powyższych zasad:
tel. 22 290 00 33 oraz e-mail: prawny@animex.pl

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4