Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt stanowi fundament, na którym stoi nasza firma. Jest dla nas licencją na działanie i gwarancją wysokiej jakości produktów, które dostarczamy milionom ludzi.

Spełniamy wymagania prawa europejskiego i polskiego, jesteśmy zaangażowani w nieustanne podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt na naszych fermach, w zakładach produkcyjnych, a także wśród naszych dostawców.

Uznane na całym świecie pięć wolności zawartych w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został opracowany przez angielskich specjalistów z Rady ds. Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich (Farm Animals Welfare Council) stanowi podstawę naszych własnych działań i standardów obowiązujących w całym naszym łańcuchu dostaw.

Nasze priorytety

Zapewnianie dobrostanu zwierząt, w tym pięciu wolności, jest ważne z punktu widzenia naszego biznesu. Ponieważ odpowiedzialność za ten priorytet jest rozproszona pomiędzy fermy, firmy transportowe i zakłady produkcyjne, podejmujemy działania mające na celu standaryzację podejścia w całym łańcuchu dostaw oraz ujednolicanie i egzekwowanie przestrzegania zasad kontaktu ze zwierzętami tak, by mogli je potwierdzić niezależni audytorzy. Naszymi priorytetami są:
Dobre warunki życia zwierząt Zdrowie i dobre odżywianie zwierząt Bezpieczny transport zwierząt Humanitarny ubój

Nasze działania

Troska o dobrostan zwierząt to tak naprawdę czynności, które podejmujemy w kontakcie z nimi każdego dnia, dlatego mamy:
100% przeszkolonych i licencjonowanych przewoźników zwierząt.
100% przeszkolonych pracowników mających kontakt ze zwierzętami.
100% ferm kontraktowych audytowanych pod kątem wypełniania obowiązujących przepisów oraz naszych wewnętrznych procedur związanych z troską o dobrostan zwierząt opartych o regulacje prawne, w tym również o "pięć wolności".

Na dobrostan zwierząt wg pięciu wolności składa się:

Wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia

poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i sile.
1.

Wolność od urazów psychicznych i bólu

poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku.
2.

Wolność od bólu, ran i chorób

dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu.
3.

Wolność do wyrażania naturalnego zachowania

poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku.
4.

Wolność od strachu i stresu

poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt.
5.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4