Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Odpowiedzialne zarządzanie

Naszym priorytetem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju na każdym etapie działalności, w czym wspierają nas standardy i wartości obowiązujące w naszej firmie.

Jesteśmy przekonani, że podejmując świadome decyzje uwzględniające aspekty środowiskowe, społeczne, prawne i etyczne, możemy się cieszyć zaufaniem naszych kontrahentów i klientów. Stawiamy na tworzenie solidnych fundamentów, wspólnych dla całej organizacji wartości, które odzwierciedlone są w obowiązujących zasadach i procedurach.

Wyznaczamy wysokie standardy postępowania, które zapewniają, że jako firma działamy zgodnie z prawem i zapobiegamy wystąpieniu ryzyka braku zgodności. Budujemy kulturę organizacyjną opartą na standardach etycznych i wspólnych wartościach, które przekładamy na naszych partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw.

Nasze priorytety

Zapewniamy zgodność działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa, standardami etycznymi, które znajdują zastosowanie w wewnętrznych regulacjach i praktykach biznesowych obowiązujących w naszej firmie. W zakresie zrównoważonego rozwoju wyznaczyliśmy 2 priorytety:
Etyczny biznes oparty na wartościach Ład korporacyjny i zarządzanie ryzykiem

Nasze działania

W trosce o najwyższy poziom zarządzania:
Obowiązuje nas Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie oraz Procedura Powiadamiania o Naruszeniach Kodeksu Etyki oraz szereg innych dokumentów regulujących kluczowe zasady postępowania w firmie. Regulacje zostały przyjęte w trosce o przejrzystość działań w środowisku pracy i biznesie.
Posiadamy szczegółowo zdefiniowane wewnętrzne systemy przeciwdziałania korupcji w celu zapewnienia najwyższych standardów transparentności. Wdrożyliśmy m.in.: Politykę antykorupcyjną Smithfield Foods Inc., Politykę zakupową, Procedurę przekazywania darowizn oraz Politykę prezentową.
Realizujemy szeroko zakrojony program szkoleń z zakresu standardów etycznych, w szczególności: przeciwdziałania mobbingowi, korupcji i niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy.
Wdrożyliśmy poufny system zgłaszania przypadków naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych. Cechą tego systemu jest poufność i zachowanie anonimowości zgłaszającego. Wszystkie zgłoszenia są szczegółowo weryfikowane, a osoby zgłaszające nieprawidłowości są chronione przed działaniami odwetowymi.
Ponadto wprowadzamy programy podnoszące świadomość pracowników w zakresie identyfikowania i zgłaszania nieprawidłowości.
We wszystkich zakładach ustanowiliśmy Pełnomocników ds. etyki, którzy dbają o wzmacnianie kultury organizacyjnej opartej na standardach etycznych, przeciwdziałają naruszeniom oraz współpracują z Działem Compliance w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka braku zgodności.
Jesteśmy członkiem Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), a nasze zakłady produkcyjne przechodzą audyty SMETA oraz inne audyty etyczne zlecane przez naszych kontrahentów. Pozwala nam to identyfikować oraz eliminować ryzyko braku zgodności, co wpływa na nieustanne podnoszenie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4