Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Ochrona środowiska

Jesteśmy świadomi, że obecnie zużywamy 1,7 razy więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odtworzyć, przez co środowisko naturalne z roku na rok jest w gorszym stanie. Nikt z nas nie chce odbierać Ziemi zdolności do zaspokojenia naszych potrzeb w przyszłości więc już dziś, zastanawiamy się jak, jako firma, możemy przyczynić się do wyhamowywania tych globalnych trendów. Jako lider rynku mięsa w Polsce koncentrujemy się na tym, by nasza produkcja oparta była na podejściu równoważącym nasze cele biznesowe z potrzebami naszego otoczenia naturalnego.

Nasze priorytety

Uwzględniając specyfikę naszej działalności zdefiniowaliśmy 4 priorytety w zakresie ochrony środowiska, na których będziemy koncentrować się w najbliższych latach:
Efektywne zarządzanie zasobami Energia odnawialna Opakowania przyjazne środowisku Ślad węglowy

Nasze działania

W trosce o środowisko naturalne:
W 2020 roku o 20% obniżyliśmy masę opakowań wprowadzonych na rynek w stosunku do wartości z 2018 roku.
W latach 2014 - 2020 o 49% obniżyliśmy emisję CO2.
W latach 2014 - 2020 obniżyliśmy zużycie energii elektrycznej o 16%.
W latach 2017 - 2020 otrzymaliśmy od Urzędu Regulacji Energetyki białe certyfikaty o łącznej wartości ponad 8 500 tys. TOE.
Wdrożyliśmy rozwiązania optymalizujące procesy produkcji na sześciu wytwórniach pasz, co pozwoliło nam osiągnąć spadek zużycia gazu o 8,3% w przeliczeniu na tonę produkowanej paszy.
Współpracując z licznymi partnerami biznesowymi zminimalizowaliśmy ilość odpadów generowanych w procesie produkcji mięsa. Obecnie wykorzystujemy produkty uboczne z procesu produkcji m.in. do przygotowywania karmy dla zwierząt.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4