Smithfield Polska najlepszym pracodawcą 2022 roku

Grupa Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus, została laureatem rankingu 50 najlepszych pracodawców przygotowanego przez redakcję tygodnika Wprost.

Dziennikarze w konkursie brali pod uwagę takie aspekty polityki personalnej jak stabilność zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia, benefity pozapłacowe, a także poziom zwolnień. W związku
z trwającą agresją zbrojną na Ukrainę dodatkowym elementem analizy były aspekty dotyczące zatrudnienia oraz wsparcia udzielanego naszym wschodnim sąsiadom.

„Jesteśmy niezwykle dumni z nagrody, którą przyznał nam tygodnik Wprost. Cieszymy się, że redakcja doceniła fakt, iż obecnie Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus to ponad 11 tysięcy pracowników zatrudnionych w oparciu o stabilną umowę o pracę. Mamy świadomość, że siłą naszej organizacji są jej pracownicy, realizujący swoje zadania na wszystkich szczeblach produkcyjnych i administracyjnych, co z kolei stanowi jeden z fundamentów naszej polityki odpowiedzialnego biznesu. Dzisiaj z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że cała grupa Smithfield Polska to przede wszystkim dobry pracodawca.” – podkreśla Dyrektor ds. Public i Government Relations Smithfield Polska Łukasz Dominiak.

Tegoroczne wyróżnienie jest drugą tego typu nagrodą w ramach grupy Smithfield Polska. W ubiegłym roku Animex Foods zajął pierwsze miejsce w konkursie tygodnika Wprost w kategorii Najlepszy pracodawca w dobie pandemii COVID-19. Jednym z kluczowych elementów ówczesnej analizy był fakt, iż organizacja skoncentrował swoje wysiłki na ochronie zdrowia pracowników. Co więcej, nie tylko nie zwalniała osób, ale dodatkowo zatrudniała i podwyższała wynagrodzenia w ramach wybranych obszarów działalności.

”Motto Smithfield Polska brzmi: Dobra żywność. Odpowiedzialnie. Odpowiedzialność jest jedną z naszych fundamentalnych wartości. Działając odpowiedzialnie budujemy stabilną organizację, która rozwija się w oparciu o rosnące umiejętności i kompetencje naszych pracowników.” – dodaje Dyrektor Zarządzający ds. HR Smithfield Polska Rafał Wilk.

Konsekwentnie realizowana strategia personalna Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus opiera się na docenianiu różnorodności, rozwoju umiejętności, kompetencji i przywództwa. Obecnie 18% zatrudnionych pracowników to obcokrajowcy, których znaczną część stanowią obywatele Ukrainy. Dzięki rozwojowi umiejętności prawie 500 osób z tej grupy zawodowej zajmuje wyższe, wykwalifikowane stanowiska, a kolejne 62 osoby, dzięki rozwojowi kompetencji, objęło stanowiska menadżerskie. Istotną rolę w wymagającym procesie rozwoju i dzielenia się wiedzą odgrywa odpowiedzialna postawa polskich pracowników, którzy wspierają rozwój swoich kolegów i koleżanek z innych krajów.

Więcej o rankingu Wprost można przeczytać pod adresem: https://rankingi.wprost.pl/10702891/50-najlepszych-polskich-pracodawcow-tutaj-polakom-pracuje-sie-najlepiej.html

Przy okazji konkursu redakcja Wprost przygotowała profil tegorocznego zwycięzcy Smithfield Polska, który znajduje się pod adresem: https://biznes.wprost.pl/najlepsi-polscy-pracodawcy/10705603/animex-foods-podbija-rynek-od-ponad-70-lat.html

Rzecznik Prasowy Animex Foods
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Łukasz Dominiak

Materiały do pobrania