Nowa elektrociepłownia Animex Foods w Starachowicach

Oddział Animex Foods w Starachowicach oficjalnie otworzył nową, proekologiczną elektrociepłownię, która powstała w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Inwestycja ta pozwoli na redukcję kosztów związanych z czynnikami energetycznymi, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

 

Animex Foods, to nie tylko wiodący producent mięsa i jego przetworów, ale także lider zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym. Firma nieustannie dokłada starań celem zmniejszenia emisyjności swoich zakładów i produktów, wdrażając szereg innowacyjnych projektów.

 

15 listopada odbyło się oficjalne otwarcie kolejnej inwestycji, a dokładniej proekologicznej elektrociepłowni Animex Foods w Starachowicach. W wydarzeniu udział wzięli m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wojewódzki lekarz weterynarii Bogdan Konopka, prezydent Starachowic Marek Materek, członek zarządu powiatu starachowickiego Jerzy Materek, a także proboszcz starachowickiej parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ale przede wszystkim przedstawiciele Smithfield Polska i Animex Foods oraz pracownicy firmy, w tym osoby bezposrednio zaangażowane w powstanie obiektu.

 

Nowa elektrociepłownia Animex Foods w Starachowicach to przełomowa inwestycja pozwalająca na całkowite odejście od technologii węglowej. Realizacja projektu trwała 2,5 roku i obejmowała budowę instalacji w oparciu o 3 nowoczesne kotły gazowe z układami ekonomizerów o mocy 18,6MWc oraz wysokosprawne układy kogeneracyjne o łącznej mocy 4MWe. Stanowi to równowartość rocznych dostaw prądu dla 800 gospodarstw domowych. Uzyskana w ten sposób energia będzie odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu zakładu na poziomie ok. 70%, pozwalając firmie zmniejszyć uzależnienie od sieci zewnętrznej i precyzyjniej kontrolować swoje zużycie prądu.

 

Starachowicka inwestycja bezpośrednio przełoży się na wyższą efektywność energetyczną zakładu, obniży rachunki za energię elektryczną oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów wytwarzania ciepła. Dzięki instalacji firma zwiększy swoje zaangażowanie w rozwój zrównoważonego biznesu i ograniczy emisję CO2 o ponad 30 tysięcy ton rocznie.

 

Animex Foods zainwestował w budowę elektrociepłowni w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej w ramach wsparcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Osi Priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz środków własnych (https://www.animex.pl/komunikaty-prawno-podatkowe/budowa-kotlowni-kogeneracyjnej-dla-zakladu-produkcyjnego-animex-w-starachowicach/).

 

Rzecznik Prasowy Animex Foods
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Łukasz Dominiak

Materiały do pobrania