Animex Foods uruchamia klasę branżową w Kutnie

Animex Foods, jako jeden z największych pracodawców w powiecie kutnowskim, kontynuuje swoją misję społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając lokalną społeczność i rozwijając projekty o charakterze edukacyjnym.

Będąc liderem sektora mięsnego w Polsce, firma konsekwentnie realizuje swoją strategię opartą na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, skupiając się na trzech filarach: Biznes, Otoczenie, Ludzie. Animex Foods dąży do tworzenia pozytywnego wpływu na społeczność lokalną oraz środowisko. Jednym z kluczowych obszarów w tym zakresie jest współpraca z instytucjami edukacyjnymi.

5 kwietnia 2024 r. Animex K1 w Kutnie podpisał umowę z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, dotyczącą uruchomienia od nowego roku szkolnego, klasy branżowej o specjalizacji przetwórca mięsa. Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ realizowane przez firmę, w tym w szczególności w cel nr 4 „Dobra Jakość Edukacji”.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie od ponad 60 lat kształtuje i wspiera uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki współpracy z Animex Foods, uczniowie będą mieli możliwość odbycia płatnych praktyk już w pierwszym roku nauki, a po ukończeniu szkoły, uzyskania stałej pracy.

Wspieranie lokalnych instytucji edukacyjnych, takich jak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie, jest dla Animex Foods nie tylko wyrazem zaangażowania społecznego, ale także szansą na rozwój potencjału młodych ludzi w dążeniu do lepszej jakości edukacji i perspektyw zawodowych.

Warto podkreślić, że w ramach działań na rzecz „Dobrej Jakości Edukacji” Animex Foods m.in. ufundował wyposażenie sali audio-wizualnej dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, o czym można przeczytać tutaj:

Animex Foods wspiera kutnowskich licealistów – Animex

Rzecznik Prasowy Animex Foods
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Łukasz Dominiak

Materiały do pobrania