Smithfield Foods przeznaczy 2 miliony dolarów na pomoc Ukrainie

Globalna firma spożywcza przekaże łącznie 1 milion dolarów dla czterech organizacji dobroczynnych zajmujących się wsparciem uchodźców oraz ofiar wojny w Ukrainie, podczas gdy kolejny 1 milion dolarów trafi do potrzebujących w postaci żywności oraz innych artykułów.

SMITHFIELD, Virginia, USA., 21 marca 2022 roku – w dniu dzisiejszym spółka Smithfield Foods, Inc. zapowiedziała udzielenie subwencji finansowej oraz darowizny produktowej o wartości 2 milionów dolarów celem wsparcia działań pomocowych związanych z kryzysem w Ukrainie. Pomoc skierowana będzie zarówno do osób przebywających na terenach objętych działaniami wojennymi, jak i uchodźców poszukujących schronienia w sąsiednich krajach. W odpowiedzi na eskalację przemocy w Ukrainie, Smithfield Foods rozszerzy tym samym dotychczasowe działania pomocowe w zakresie przekazywania produktów i relokacji uchodźców, prowadzone przez poszczególne oddziały firmy w Europie Środkowej poprzez wpłatę 250 tysięcy dolarów na rzecz każdej z czterech organizacji non-profit, tj.:

  • Global Red Cross Network, w tym International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) oraz International Committee of the Red Cross (ICRC), które zajmują się udzielaniem pomocy doraźnej, wsparciem długookresowym oraz pomocą humanitarną w Ukrainie, a także w krajach ościennych, poprzez organizację tymczasowego schronienia, doradztwo, opiekę medyczną oraz wsparcie produktowe,
  • Mercy Chefs, dotychczasowego partnera Smithfield Foods, Inc. w zakresie pomocy będącej odpowiedzią na skutki klęsk żywiołowych w Stanach Zjednoczonych, który aktualnie zajmuje się dostarczaniem gotowych posiłków oraz wody uchodźcom znajdującym się w obszarach przygranicznych z Ukrainą,
  • Save the Children, światowej organizacji zajmującej się niesieniem pomocy humanitarnej zagrożonym dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w Ukrainie, poprzez przekazywanie żywności, wody, środków higienicznych, a także organizację wsparcia psychospołecznego oraz finansowego,
  • World Central Kitchen (WCK), będącej globalnym podmiotem organizującym pomoc w obliczu kryzysów humanitarnych, klimatycznych oraz społecznych, aktualnie wspierającym poszkodowanych na południu Polski, w Rumunii, Mołdawii oraz na Węgrzech, a także partnerującym restauracjom w Ukrainie w zakresie przygotowywania posiłków dla osób potrzebujących.

„Podobnie jak reszta świata, chylimy czoła i wyrażamy głębokie uznanie dla stawiającego opór społeczeństwa ukraińskiego” – powiedział Shane Smith, Prezes i CEO Smithfield Foods. „Przez ostatnie tygodnie przedstawiciele oddziałów naszej firmy w Europie Środkowej zaangażowali się w niesienie pomocy polegającej m.in. na organizacji dostaw najbardziej potrzebnych produktów i środków dla obywateli Ukrainy. Jesteśmy dumni z ich proaktywnej postawy i podejmowanych akcji pomocowych, kierowanych bezpośrednio do potrzebujących. Zamierzamy dalej wspierać, a także rozszerzać podejmowane przez nich działania.”

Działalność biznesowa Smithfield ma wymiar globalny i jest prowadzona w siedmiu krajach na świecie, tj. w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech, w Zjednoczonym Królestwie oraz Meksyku. Od początku agresji, która wystąpiła pod koniec lutego br., poszczególne oddziały Smithfield Europe, tj. Smithfield Polska (Animex i Agri Plus), Smithfield Romania, Smithfield UK, a także Mecom obecny na Słowacji i na Węgrzech, udzieliły dedykowanego wsparcia swoim pracownikom oraz ich rodzinom przybyłym z Ukrainy, a także innym uchodźcom, m.in. poprzez pomoc w organizacji transportu, zakwaterowania, zatrudnienia oraz innych form opieki. Dodatkowo, oddziały Smithfield Europe zaangażowały się w regularne przekazywanie produktów mięsnych o przedłużonym terminie przydatności do spożycia do Banków Żywności oraz miejsc czasowego pobytu uchodźców, w regionach związanych z aktywnością spółek. Przewiduje się, iż łączna wartość pomocy produktowej wyniesie 1 milion dolarów.

„W obliczu największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II Wojny Światowej, staramy się pomagać najlepiej jak tylko potrafimy, koncentrując się w pierwszej kolejności na naszych pracownikach i ich bliskich pochodzących z Ukrainy” – stwierdził Luis Cerdan, Wiceprezes Wykonawczy Smithfield Foods ds. Operacji Europejskich. „Jako że większość uchodźców kieruje się do państw graniczących z Ukrainą, gdzie prowadzimy nasze główne działania biznesowe w Europie, mamy poczucie dodatkowej odpowiedzialności za realizację kompleksowych działań pomocowych w tym trudnym czasie.”

Każdego roku Smithfield przekazuje łącznie 1 milion dolarów w postaci wsparcia finansowego oraz produktowego na rzecz walki z głodem, rozwoju edukacji oraz aktywizowania lokalnych społeczności. Więcej informacji na temat zaangażowania Smithfield w pomoc lokalnym społecznościom w miejscach gdzie żyją oraz spędzają swój czas nasi pracownicy można zaleźć pod linkiem kliknij w link.

Komentarze organizacji dobroczynnych będących partnerami Smithfield:

Mercy Chefs: „Zakup i dostarczanie żywności oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy w Rumunii i wzdłuż granicy z Ukrainą jest tak samo istotne jak wszystkie wcześniejsze działania, które podejmowaliśmy”, powiedział Gary LeBlanc, założyciel i prezes Mercy Chefs. „Darowizna ze strony Smithfield Foods pozwala nam na pomoc tysiącom uchodźców, którzy przekroczyli granicę, a także w dostarczaniu żywności tym, którzy zostali w Ukrainie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni każdemu ze Smithfield Foodsza możliwość niesienia pomocy obywatelom Ukrainy.”

Save the Children: „Nasza organizacja jest bardzo wdzięczna Smithfield Foods za jej wsparcie w czasie kryzysu w Ukrainie” – powiedziała Luciana Bonifacio, Dyrektor ds. Rozwoju Save the Children. „Nasze partnerstwo umożliwi zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz ochronę dzieci, a także ich rodzin znajdujących się w niebezpieczeństwie.”

World Central Kitchen: „Jesteśmy wdzięczni za wsparcie przekazane przez Smithfield, które odbieramy jako wiarę w naszą misję. Jest ono dowodem na to, iż firma podziela nasze przekonanie, że przekazanie posiłku osobie w potrzebie nie oznacza jedynie gestu podzielenia się jedzeniem, ale jest także wyrazem nadziei i sygnałem, że komuś zależy na drugim człowieku” – powiedział Jason Collis, Wiceprezes WCK. „Wsparcie Smithfield pozwoli nam na kontynuację dostaw posiłków dla Ukraińców opuszczających swój kraj w obliczu wojny, jak i tych, którzy pozostają w domach.”

O Smithfield Foods, Inc.

Smithfield Foods, Inc., działająca w miejscowości Smithfield w stanie Virginia, od 1936 roku jest amerykańską firmą rolno-spożywczą o międzynarodowym zasięgu. Zapewniając ponad 60 000 miejsc pracy na całym świecie, kierujemy się przesłaniem „Dobra żywność. Odpowiedzialnie®” i stanowimy jedną z największych zintegrowanych pionowo firm żywnościowych. Od ponad 20 lat jesteśmy pionierem w zakresie standardów zrównoważonego rozwoju obejmujących nasze zaangażowanie w osiągnięcie zerowego śladu węglowego w należących do nas oddziałach w USA oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o 30 procent w obrębie całego łańcucha dostaw w USA do 2030 roku. Wierzymy, że białko pochodzenia zwierzęcego zapewni bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego też przekazujemy setki milionów serwowanych posiłków naszym społecznościom. W swoim portfolio Smithfield posiada znane i rozpoznawalne marki produktów takie jak Smithfield®, Eckrich® oraz Nathan’s Famous®, charakteryzujące się wysoką jakością. Więcej informacji znajduje się na www.smithfieldfoods.com, można nas także znaleźć na takich portalach jak Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Instagram.

O Smithfield Europe:

Smithfield Europe tworzą odziały Smithfield Foods zlokalizowane w Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i na Węgrzech, a także biuro handlowe znajdujące się w Zjednoczonym Królestwie. Smithfield Polska to 11 nowoczesnych zakładów produkcji i przetwórstwa mięsa wieprzowego i drobiowego funkcjonujących w ramach grupy Animex, a także działalność związana z uprawą zbóż, produkcją pasz, hodowlą trzody chlewnej oraz drobiu, realizowana przez grupę Agri Plus. Smithfield Romania podejmuje z kolei działania biznesowe w obszarze produkcji pasz oraz hodowli trzody chlewnej, a także produkcji i przetwórstwa mięsa wieprzowego. Zakłady Smithfield zlokalizowane na Słowacji i na Węgrzech funkcjonują natomiast w ramach grupy Mecom i realizują działania w zakresie przetwórstwa mięsa. Podmioty zrzeszone w ramach Smithfield Europe są liderami sektora mięsnego na swoich rynkach i posiadają w portfolio rozpoznawalne i cenione marki produktów, takie jak Krakus, Morliny, Berlinki, Comtim, Elit, Plin de Carne, Premia, Veri.

 

Rzecznik Prasowy Animex Foods
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Łukasz Dominiak

Materiały do pobrania