Oświadczenie w sprawie wycofania produktu z rynku w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tlenkiem etylenu (ETO)

Mając na względzie szczególną troskę o bezpieczeństwo i wysoką jakość wszystkich wyrobów oferowanych Konsumentom, Zarząd Animex Foods podjął decyzję o wycofaniu z rynku wszystkich partii produktu boczek wieprzowy wędzony, do wytworzenia których wykorzystano choćby śladowe ilości dodatku zanieczyszczonego tlenkiem etylenu (ETO).

W lipcu br. jeden z kontrahentów powiadomił nas o nieumyślnym dostarczeniu dodatku spożywczego zawierającego w składzie 0,33% mączki chleba świętojańskiego zanieczyszczonej tlenkiem etylenu (ETO). Niezwłocznie po otrzymaniu powyższej informacji przeprowadziliśmy stosowną ocenę ryzyka, w rezultacie której m.in. zleciliśmy akredytowanemu laboratorium zbadanie gotowych produktów wytworzonych z wykorzystaniem partii wspomnianego dodatku. Wyniki badań nie wykazały obecności ETO w naszych produktach, jednak kierując się zasadą ostrożności, podjęliśmy decyzję o wycofaniu ich z rynku, informując o tym fakcie właściwe organy nadzoru oraz Klientów, tym samym będąc spójnym z podejściem Unii Europejskiej w powyższym zakresie.

Należy podkreślić bowiem, iż problem skierowania na europejski rynek produktów wykorzystujących dodatki zanieczyszczone tlenkiem etylenu (ETO) ma wymiar ogólnoeuropejski i dotyczy większości krajów Wspólnoty, w efekcie czego Komisja Europejska podjęła się m.in. wypracowania jednolitego podejścia organów urzędowej kontroli w całej Unii Europejskiej wobec zanieczyszczonych produktów (Informacja GIS: https://www.gov.pl/web/gis/dzialania-na-poziomie-ue-dotyczace-zanieczyszczenia-zywnosci-tlenkiem-etylenu-eto). Warto dodać przy tym, iż firmy spożywcze w wielu Państwach Członkowskich wycofują aktualnie z rynku tysiące partii swoich wyrobów.

 

Łukasz Dominiak
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Animex Foods

Rzecznik Prasowy Animex Foods
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Łukasz Dominiak

Materiały do pobrania