Nasz głos na Open Eyes Economy Summit

W dniach 21-22.11.2023 nasza organizacja aktywnie uczestniczyła w Open Eyes Economy Summit. To wyjątkowe wydarzenie, tradycyjnie gromadzące partnerów ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki, ma na celu m.in. popularyzację rozwiązań gospodarczych i społecznych opartych na wartościach wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Główną koncepcją Open Eyes Economy Summit, czyli Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, jest podkreślanie roli odpowiedzialności ekonomicznej i ekologicznej, która ma kluczowe znaczenie w kreowaniu pozytywnych zmian we współczesnym świecie. Animex Foods, spółka wchodząca w skład Smithfield Polska, została zaproszona do udziału w wydarzeniu po raz pierwszy. Firma bowiem to nie tylko wiodący producent mięsa i jego przetworów w naszym kraju, ale także lider zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym.

Dobrą okazją do przedstawienia osiągnięć grupy w zakresie polityki CSR oraz podjęcia dyskusji nt. kierunków zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego, był udział przedstawiciela Animex Foods w panelu specjalnym kongresu pt. „Odpowiedzialność społeczna w rolnictwie: odkrywanie faktów, obalanie mitów”.

„Zaproszenie do udziału w tegorocznym OEES w Krakowie traktujemy zarówno jako wyróżnienie, jak i docenienie naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z faktu, iż nasze podejście do kwestii odpowiedzialności w biznesie oraz wrażliwość grupy na otaczający nas świat, zostały dostrzeżone na tak prestiżowym forum” – powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor ds. public i government relations, uczestnik panelu.

Działalność Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus obejmuje cały łańcuch dostaw „od pola do stołu”. W ramach planowania strategii, spółki skrupulatnie i długoterminowo analizują wyzwania, z jakimi mierzy się nie tylko biznes, ale i współczesny świat. Grupa świadomie zarządza swoim wpływem na otoczenie poprzez szereg działań, które koncentrują się wokół trzech kluczowych obszarów, tj. Biznes – zapewnienie najwyższych standardów dobrostanu zwierząt oraz jakości i bezpieczeństwa żywności, Otoczenie – minimalizacja wpływu na środowisko naturalne oraz wsparcie lokalnych społeczności i Ludzie – dbałość rozwój pracowników, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa wszystkim zatrudnionym.

Rzecznik Prasowy Animex Foods
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Łukasz Dominiak

Materiały do pobrania