Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska
  1. Animex Foods spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667;
  2. Smithfield Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958;
  3. Agri Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000113478, NIP: 6692271154, REGON: 003828219;
  4. Agri Plus Wielkopolska Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarzewie, ul. Stęszewska 1, 62-070 Dopiewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000103850, NIP: 7771022109, REGON: 630361380;
  5. Ferma Krąplewice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000074892 NIP: 5591823077, REGON: 092957321;
  6. Prima Farms spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000109157, NIP: 7781400062, REGON: 634351148;
  7. Agri Vet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000247938, NIP: 7792274767, REGON: 300193165;
  8. Animex Kutno spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000654010, nr Regon: 366135080, nr NIP: 7010644317;

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4