Morliny

Marka Morliny to marka nowoczesna, znana z przełamywania schematów utartych w swojej kategorii. Od powstania nastawiona jest na szukanie nowych, prokonsumenckich rozwiązań. Innowacyjne pomysły stosowane w produktach z portfolio zyskują uznanie w oczach konsumentów i gwarantują lojalność wobec marki.
Marka Morliny jest w ścisłym gronie najlepiej rozpoznawalnych marek mięsnych na rynku polskim. Do marki Morliny należą submarki: Morlinki – pierwsze wędliny dla dzieci oraz Berlinki – paczkowane parówki premium.

Morliny udowadniają, że marka mięsna może być również marką nowatorską, podejmować niestandardowe inicjatywy produktowe, przełamywać standardowe myślenie o kategorii i oczekiwaniach konsumenta. W ostatnich latach Morliny wprowadziły na rynek wiele produktów, które gwarantują konsumentom, że w imię wygody, szybkości i łatwości przygotowania posiłków nie trzeba rezygnować ze smaku. Morliny są marką przyjazną, optymistyczną, wywołującą uśmiech. Nie budują dystansu i są szczere i otwarte na swoich konsumentów. W ostatnich dwóch latach współczesny, miejski wizerunek konsekwentnie podbudowywany jest racjonalnymi benefitami produktowymi.

Zobacz więcej.