Zrównoważony rozwój

Założenia, cele i płaszczyzny

Zasady zrównoważonego rozwoju Animex Foods realizuje zgodnie ze znanym hasłem „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Dbamy o rozwój naszej firmy, jej globalny charakter i obecność na rynkach światowych, nie zapominając jednocześnie o najbliższym otoczeniu, w którym działamy.

Animex Foods wyznaczył do realizacji cele w sześciu płaszczyznach zrównoważonego rozwoju, których monitorowanie i wykonanie zapewnia realizację misji i strategii Firmy z korzyścią również dla lokalnych społeczności i otoczenia.

Główne płaszczyzny zrównoważonego rozwoju to:

  • bezpieczeństwo żywności
  • bezpieczeństwo pracowników
  • opieka nad zwierzętami
  • ochrona środowiska
  • wspieranie lokalnej społeczności
  • kreowanie wartości dodanej dla firmy i otoczenia.