Wspieranie lokalnych społeczności

Jak jedna Rodzina

We wszystkich lokalizacjach naszych zakładów staramy się wspierać organizacje charytatywne czując się częścią lokalnych społeczności.

Naszym największym projektem jest Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego, która od 2007 roku wspiera młodzież szkolną i studentów poprzez przyznawane stypendia. We wszystkich lokalizacjach, gdzie położone są nasze oddziały, staramy się wypełnić ideę „myśl globalnie działaj lokalnie”. Będąc firmą o międzynarodowym zasięgu, eksportującą swoje produkty do ponad 40 krajów świata, nie zapominamy o otaczających nas społecznościach.

Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego została powołana 20 września 2007 roku dla upamiętnienia tragicznie zmarłego wieloletniego i zasłużonego dla firmy pracownika Zygmunta Piwońskiego, który był orędownikiem wspierania potrzebujących. Podstawowym celem Fundacji jest wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży pochodzącej z regionów, w których działalność produkcyjną, hodowlaną i rolniczą prowadzą podmioty wchodzące w skład Grupy Smithfield Polska. Fundacja wspomaga edukację dzieci i młodzieży z rodzin pracowników oraz rodzin rolników stale współpracujących z tymi podmiotami.

Statut Fundacji
KRS Fundacji

Miesięczne stypendia w wysokości 200 złotych dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich oraz 300 złotych dla studentów studiów dziennych – przyznawane są na cały rok szkolny (odpowiednio na 10 lub 9 miesięcy). Dla szczególnie wybitnych i wyróżniających się stypendystów, mogą zostać przyznane w danym roku stypendialnym, jednorazowe specjalne stypendia w kwocie nie wyższej niż 1.000,00 zł.

Fundacja istnieje już 13 lat. W ciągu tego całego okresu przydzieliliśmy łącznie 3.384 stypendia, na łączną kwotę 7.646.100 zł, w tym na sam rok stypendialny 2020/2021 przyznano 447 stypendiów naukowych, na łączną kwotę 998.300,00 zł.

Ilość i wartość przyznanych stypendiów
Stypendia w Polsce

 

Sprawozdania z działalności Fundacji
Sprawozdanie za rok 2007 Sprawozdanie za rok 2008
Sprawozdanie za rok 2009 Sprawozdanie za rok 2010
Sprawozdanie za rok 2011 Sprawozdanie za rok 2012
Sprawozdanie za rok 2013 Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie za rok 2015 Sprawozdanie za rok 2016
Sprawozdanie za rok 2017 Sprawozdanie za rok 2018
Sprawozdanie za rok 2019 Sprawozdanie za rok 2020

 

Załączniki dla kandydatów/kandydatek oraz stypendystów/stypendystek Fundacji

Regulamin Fundacji
Zgoda Uczestnika Spotkań Na Przetwarzanie Danych
Karta Kandydata Na Stypendystę
Zgoda Kandydata Na Przetwarzanie Danych
Zgoda Kontakt Na Przetwarzanie Danych
Zgoda Opiekuna Rodzica Na Przetwarzanie Danych

Numer konta Fundacji: 92 1050 1432 1000 0023 2534 8379

Kontakt: Fundacja.Smithfield@animex.pl