Budowanie wartości dodanej

Wspólny rozwój

Rozwój Firmy kreuje „wartość dodaną” również dla jej otoczenia.

Animex Foods postępuje zgodnie z misją i filozofią działania swoich właścicieli, dla których postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju jest absolutnym priorytetem i „drogowskazem”. Dlatego rozwój naszej Firmy odbywa się dzięki ścisłej współpracy z setkami polskich rolników i hodowców, przy pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Stały wzrost naszej Firmy prowadzi do stabilnego rozwoju naszych partnerów. A ten z kolei przekłada się na poprawę ochrony środowiska czy życie lokalnych społeczności.

Tylko w roku 2013 zakupiliśmy od polskich hodowców – w tym tych współpracujących z firmą siostrzaną Agri Plus – trzody chlewnej za ponad miliard złotych. Naszych dostawców wspieramy wiedzą i doradztwem mającym na celu dostawy materiału o najwyższej jakości co skutkuje uzyskaniem lepszych wyników, w tym dopłat premium do ceny podstawowej.

Pomagamy społecznościom w naszych lokalizacjach poprzez wspieranie młodzieży uczącej się /patrz Fundacja Smithfielda/ a także poprzez pomoc ludziom dotkniętym przez los.

Dzięki rozwojowi Firmy tworzymy miejsca pracy na lokalnych rynkach które często są miejscami o bardzo wysokim bezrobociu.

W lokalizacjach których działamy należymy nie tylko do największych pracodawców ale także jesteśmy zazwyczaj największym lokalnym płatnikiem podatków tworzących budżety gminne czy miejskie.
Organizujemy spotkania z interesariuszami tj. naszymi hodowcami, dostawcami, klientami, konsumentami, przedstawicielami lokalnych władz i społeczności w celu komunikacji działań firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju i wpływu tych działań na lokalne otoczenie. Prowadzimy rozmowy i konsultacje dla ciągłej poprawy niepożądanego oddziaływania na środowisko i lokalne otoczenie. Wspólnie oceniamy możliwe ogniska zagrożeń i razem opracowujemy plany ich eliminacji.

Dbamy o to, aby ekonomiczne korzyści i wartość dodana z tego tytułu zostały uzyskane przez wszystkie zainteresowane strony i prowadziły do wzrostu i poprawy konkurencyjności naszej Firmy i partnerów.