ANIMEX FOODS to największy producent i eksporter mięsa oraz przetworów mięsnych w Polsce, a także największy pracodawca w przemyśle mięsnym i spożywczym w Polsce, zatrudniający ponad 10 tys. pracowników. Jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa i wędlin, takich jak: Krakus, Berlinki, a także Morliny.
Nazwa stanowiska

Wagowa - magazyn

Miejsce Pracy

Kutno

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • Przyjęcie wyrobu gotowego:
  • kontrola ilościowa i jakościowa
  • rejestracja wyrobu i opakowań w systemie, nadanie nr SSCC
  • ważenie i etykietowanie palet,
 • Składowanie do lokalizacji docelowych w magazynie wysokiego składu
 • Przygotowanie towaru wg list pobrań i realizacja zamówień - kompletacja
 • Prawidłowe i rzetelne wypełnianie dokumentów magazynowych
 • Właściwe oznakowanie towaru i kontrola towaru zapakowanego
 • Załadunki i rozładunki aut; kontrola środków transportu przed załadunkiem zgodnie z procedurami (temperatura, czystość itp.)
 • przestrzeganie zasad higieny i HACCP
 • Przestrzeganie obowiązującego Regulaminu Pracy, procedur i przepisów BHP i Ppoż. Oraz dbanie o dobro pracodawcy oraz chronienie dobrego imienia Firmy
 • Dbanie o powierzony majątek, maszyny, narzędzia, sprzęt i materiały, a także chronienie ich przed zniszczeniem lub nieuzasadnionym obniżeniem ich wartości
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym również poufności wynagrodzeń oraz zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych zakładu, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe
 • Komunikatywność i otwartość na współpracę
 • Odpowiedzialność, sumienność
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno -epidemiologicznych

OFERUJEMY:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne - atrakcyjną płacę, zatrudnienie na umowę o pracę, pakiet socjalny
 • Rozwój - udział w realizacji ciekawych projektów, współpracę w ramach grupy Animex
 • Przynależność - pracę w kilkuosobowym zespole w atmosferze wzajemnego wspierania się i wymiany doświadczeń
Wróć na górę
0 1 2