ANIMEX FOODS to największy producent i eksporter mięsa oraz przetworów mięsnych w Polsce, a także największy pracodawca w przemyśle mięsnym i spożywczym w Polsce, zatrudniający ponad 10 tys. pracowników. Jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa i wędlin, takich jak: Krakus, Berlinki, a także Morliny.
Nazwa stanowiska

Kontroler Procesów Produkcyjnych - Jeliciarnia

Miejsce Pracy

Kutno

Główne zadania:

 1. Kontrolowanie jakości pakietów jelit przekazywanych z działu uboju.
 2. Kontrola poszczególnych elementów pakietu na każdym etapie produkcji.
 3. Kontrola wyrobu gotowego zgodnie ze specyfikacją dla każdego elementu pakietu.
 4. Informowanie zarządzających oddziałem o ewentualnych odchyleniach niezgodnych ze specyfikacją dla danego produktu.
 5. Przestrzeganie obowiązującego Regulaminu Pracy i przepisów BHP i PPOŻ oraz dbanie o dobro pracodawcy i chronienie dobrego imienia Firmy.
 6. Przestrzeganie zasad sanitarno - higienicznych GMP, GHP, HCCP, P.POŻ.
 7. Stosowanie Zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.
 8. Nadzór nad krytycznym punktem kontroli (CCP).
 9. Podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących w przypadku wystąpienia odchyleń od limitów Krytycznych w tym-CCP.

 

Wymagania:

 • Umiejętności planowania pracy i wysoka skrupulatność (uważność na szczegóły).
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowej.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie wzrastające wraz ze zdobywaną wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Bogaty pakiet socjalny
Wróć na górę
0 1 2