Kontakt

Centrala

Animex

ANIMEX Foods sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
NIP: 5272698951, REGON: 146805667
tel. +48 223345900, +48 223345902, +48 223345910
fax. +48 224794600

ANIMEX Kutno Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8,
00 – 613 Warszawa
tel. +48 243575900, +48 243575800
fax: 243575901, 243575801

Działy

Sprzedaż krajowa tradycyjna: tradycyjna@animex.pl
Sprzedaż krajowa nowoczesna: nowoczesna@animex.pl
Sprzedaż krajowa foodservice: foodservice@animex.pl
Eksport: export@animex.pl
Marketing: marketing@animex.pl
Zakupy: zakupy@animex.pl
Skup: skup@animex.pl
PR: pr@animex.pl
Surowiec: surowiec-zakupy@animex.pl

Centrum Usług Wspólnych (CUW)

Rozliczenia z kontrahentami: tel. +48 896477521 oraz +48 896477522, mail: CUW.zobowiazania@animex.pl
Windykacja: tel. +48 914694047, mail: windykacja@animex.pl

Adres do korespondencji z CUW:

Smithfield Polska Sp. z o. o.
Oddział w Morlinach
Centrum Usług Wspólnych
Morliny 15, 14-100 Ostróda

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 

mail: inspektorOD@animex.pl