lip

Informujemy, iż z dniem 25 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi dokonał wpisów zmian w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla PINI POLONIA Sp. z o.o. (obecnie Animex K4 sp. z o.o. )

Aktualne dane rejestrowe Spółki po zmianach to:
Animex K4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( w skrócie Animex K4 Sp. z o.o.)
Oddział: ANIMEX K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ K4 W KUTNIE  

Adres oddziału: ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno

Adres spółki: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa