Współpraca ze szkołami

STARAMY SIĘ UTRZYMYWAĆ STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ Z OŚRODKAMI EDUKACYJNYMI, DZIĘKI CZEMU MAMY MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WYMIANY DOŚWIADCZEŃ.

Współtworzymy również programy edukacyjne oraz organizujemy praktyki dla klas związanych z profilem naszej działalności oraz w Działach Technicznych.

 • Współpracujemy w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych dla klas:
  • w Zasadniczych Szkołach  Zawodowych w zawodach: wędliniarz, drobiarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, elektryk, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • w Technikum w zawodach: technik technologii żywności (T5), technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji.
 • Przygotowujemy wraz ze szkołami uczniów do Ogólnopolskich konkursów wiedzy z zakresu Technologii Mięsa.
 • Wybrane zakłady pełnią  funkcję Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  z uprawnieniami  do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie operator maszyn i urządzeń, wędliniarz oraz ośrodka w zakresie szkolenia egzaminatorów.
 • Wraz ze szkołami prowadzimy wspólne projekty na rzecz poprawy jakości kształcenia.
 • Bierzemy corocznie udział w Targach edukacyjnych i Dniach otwartych szkół  promując kierunki wędliniarz i technolog żywności.

 

Mamy podpisane porozumienia i współpracujemy z następującymi szkołami średnimi:

 • Zespołem Szkół nr 1 im Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku ul. 11-go Listopada 24, 19-300 Ełk
 • Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku, ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk.
 • Zespołem Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, ul. Szkolna 10
 • Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Opolu ul. Małopolska 18
 • Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu  im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
 • Zespołem Szkół Mechanicznych w Opolu
 • Zespołem Szkół Rolniczych im Wincentego Witosa w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda
 • Zespołem Szkół  nr 4 ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki.
 • Zespołem Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie
 • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie
 • Zespołem Szkół Elektrycznych im. Tadeusz Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki 39; 45-062 Opole
 • Zespołem Szkół Zawodowych nr 4 im Bronisława Koraszewskiego, ul. Hallera 4; 45-867 Opole
 • Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krakowska 20; 49-200 Grodków
 • Zespołem Szkół im. Konstytucji 3 Maja, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
 • Zespołem Szkół Zawodowych w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 49, 13-306 Kurzętnik
 • Zespołem Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz
 • Zespołem Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa
 • Uniwersytetem Opolskim pl. Kopernika 11a; 45-040 Opole
 • Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 25; 50-375 Wrocław

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ I PODJĘCIA NAUKI ZAWODU WE WSPÓŁPRACUJĄCYCH SZKOŁACH


W dniu 26.11.2013 r. podpisaliśmy „Porozumienie o Współpracy” pomiędzy firmą Animex a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego /SGGW/ w Warszawie.

Podpisanie „Porozumienia” otwiera dla obu stron możliwości szerokiej współpracy w zakresie badań, wymiany informacji, doświadczeń, analiz i ekspertyz na temat żywności, ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego tj. mięsa i jego przetworów. „Porozumienie” daje również szanse studentom SGGW, m.in. w zakresie praktyk i staży zawodowych a także w pozyskaniu wiedzy pragmatycznej popartej szerokim doświadczeniem i praktyczną wiedzą.