maj

Już kolejny rok z rzędu Animex Foods został wyróżniony „Białym Listkiem” za działania przedsiębiorstwa w siedmiu kluczowych obszarach takich jak: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju, skierowaną po raz szósty do największych polskich firm, przeprowadziły tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte.