Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie

Postępowanie zgodne z prawem i etyką

Jako duża firma, działająca na rynku międzynarodowym, posiadamy Kodeks Etyki Postępowania w Biznesie. Zawiera on zasady i zwyczaje postępowania w zgodzie z prawem i etyka biznesową.

Etyka biznesowa
Niezależnie od wymogów ściśle określonych prawem, nasi pracownicy powinni przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej i osobistej. Oznacza to, że zawsze powinni postępować uczciwie i etycznie niezależnie od tego, czy mają do czynienia z innymi pracownikami firmy, osobami trzecimi, podmiotami gospodarczymi, akcjonariuszami, klientami, dostawcami czy organami administracji.

Poprzez rozwiązania systemowe zapobiegamy konfliktom interesów rozumianym jako sytuacje, w których prywatny interes naszego pracownika mógłby w jakikolwiek sposób kolidować z interesami naszej firmy.

Nie wspieramy działalności politycznej, natomiast zachęcamy wszystkich naszych pracowników do korzystania z praw obywatelskich przez głosowanie w wyborach.

Przestrzeganie prawa
Dążymy do przestrzegania praw, reguł i przepisów dotyczących prowadzenia działalności wszędzie tam,  gdzie jesteśmy obecni. Dążymy do budowania relacji biznesowych opartych na zasadach uczciwej konkurencji. Chronimy wypracowaną przez wiele lat własność intelektualną, jako cenny składnik naszego majątku.

Szkolenie i edukacja
Poprzez spotkania, szkolenia i dyskusje upewniamy się, że nasi pracownicy znają i rozumieją zasady etyczne oraz prawidłowo je stosują. Co roku wymagamy od pracowników formalnego potwierdzenia znajomości i stosowania Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie, zgodności z prawem i innymi procedurami.

Anonimowa linia etyczna
Naszym pracownikom, klientom i dostawcom umożliwiamy skorzystanie z bezpłatnej i anonimowej linii etycznej, gdzie każdy może  zgłosić faktyczne lub potencjalne naruszenia powyższych zasad:
tel. +48 800800041 oraz e-mail: compliance@smithfield.com.

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie (pol)
Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie (ros)