Wspieranie lokalnych społeczności

Jak jedna Rodzina

We wszystkich lokalizacjach naszych zakładów staramy się wspierać organizacje charytatywne czując się częścią lokalnych społeczności.

Naszym największym projektem jest Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego, która od 2007 roku wspiera młodzież szkolną i studentów poprzez przyznawane stypendia. We wszystkich lokalizacjach, gdzie położone są nasze oddziały, staramy się wypełnić ideę „myśl globalnie działaj lokalnie”. Będąc firmą o międzynarodowym zasięgu, eksportującą swoje produkty do ponad 40 krajów świata, nie zapominamy o otaczających nas społecznościach.

Istniejemy10lat

Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego została powołana 20 września 2007 roku dla upamiętnienia tragicznie zmarłego wieloletniego i zasłużonego dla firmy pracownika Zygmunta Piwońskiego, który był orędownikiem wspierania potrzebujących. Podstawowym celem Fundacji jest wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży pochodzącej z regionów, w których działalność produkcyjną, hodowlaną i rolniczą prowadzą podmioty wchodzące w skład Grupy Smithfield Polska. Fundacja wspomaga edukację dzieci i młodzieży z rodzin pracowników oraz rodzin rolników stale współpracujących z tymi podmiotami.

Miesięczne stypendia w wysokości 200 złotych dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich oraz 300 złotych dla studentów studiów dziennych – przyznawane są na cały rok szkolny (odpowiednio na 10 lub 9 miesięcy). Dla szczególnie wybitnych i wyróżniających się stypendystów, mogą zostać przyznane w danym roku stypendialnym, jednorazowe specjalne stypendia w kwocie nie wyższej niż 1.000,00 zł.

W 2017r. Fundacja obchodzi 10-lecie swojego istnienia. W ciągu tego całego okresu przydzieliliśmy łącznie 2.086 stypendiów, na łączną kwotę 4.704.300 zł, w tym na sam rok stypendialny 2017/2018 przyznano 438 stypendiów, na łączną kwotę 1.016.700 zł, co jest nowym rekordem w działalności Fundacji, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym.

Kontakt: Fundacja.Smithfield@animex.pl

Pobierz załączniki:

Regulamin Fundacji
Statut Fundacji
KRS Fundacji
Zgoda na przetwarzanie
Ilość i wartość przyznanych stypendiów
Stypendia w Polsce
Karta kandydata na stypendystę

Numer konta Fundacji: 92 1050 1432 1000 0023 2534 8379