Wspieranie lokalnych społeczności

Jak jedna Rodzina

We wszystkich lokalizacjach naszych zakładów staramy się wspierać organizacje charytatywne czując się częścią lokalnych społeczności.

Naszym największym projektem jest Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego, która od 2007 roku wspiera młodzież szkolną i studentów poprzez przyznawane stypendia. We wszystkich lokalizacjach, gdzie położone są nasze oddziały, staramy się wypełnić ideę „myśl globalnie działaj lokalnie”. Będąc firmą o międzynarodowym zasięgu, eksportującą swoje produkty do ponad 40 krajów świata, nie zapominamy o otaczających nas społecznościach.

Fundacja Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego została powołana 20 września 2007 roku dla upamiętnienia tragicznie zmarłego wieloletniego i zasłużonego dla firmy pracownika Zygmunta Piwońskiego, który był orędownikiem wspierania potrzebujących. Podstawowym celem Fundacji jest wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży pochodzącej z regionów, w których działalność produkcyjną, hodowlaną i rolniczą prowadzą podmioty wchodzące w skład Grupy Smithfield Polska. Fundacja wspomaga edukację dzieci i młodzieży z rodzin pracowników oraz rodzin rolników stale współpracujących z tymi podmiotami.

Miesięczne stypendia w wysokości 200 złotych dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich oraz 300 złotych dla studentów studiów dziennych – przyznawane są na cały rok szkolny (odpowiednio na 10 lub 9 miesięcy). Dla szczególnie wybitnych i wyróżniających się stypendystów, mogą zostać przyznane w danym roku stypendialnym, jednorazowe specjalne stypendia w kwocie nie wyższej niż 1.000,00 zł.

W roku 2017 Fundacja będzie obchodziła 10-lecie swojego istnienia. Rok stypendialny 2016/2017, na który przydzieliliśmy łącznie 393 stypendia naukowe to już 10 rok działalności Fundacji. W ciągu tego okresu Fundacja ufundowała łącznie 1648 stypendiów o łącznej wartości 3.687.600,00 zł.

Pobierz załączniki:

Regulamin Fundacji
Statut Fundacji
KRS Fundacji
Zgoda na przetwarzanie
Ilość i wartość przyznanych stypendiów
Stypendia w Polsce
Karta kandydata na stypendystę

Numer konta Fundacji: 92 1050 1432 1000 0023 2534 8379