Ochrona środowiska

W zgodzie z naturą

Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa to wspólna polityka zakładów Animex Foods stosowana w celu doskonalenia działalności produkcyjnej, przy jednoczesnej i ciągłej poprawie ochrony środowiska. Realizowana jest przez wszystkich pracowników, a dla kierownictwa stanowi absolutny priorytet w podejmowaniu strategicznych oraz biznesowych decyzji operacyjnych. Animex Foods demonstruje swoją odpowiedzialność poprzez spełnianie wymagań odpowiednich ustaw i przepisów dotyczących środowiska naturalnego oraz zachowania określonych w nich limitów. Chronimy środowisko poprzez zapobieganie i minimalizację emisji zanieczyszczeń, obniżanie zużycia zasobów naturalnych i energii elektrycznej oraz ciągłe doskonalenie procedur proekologicznych.

Fakty i działania:

  • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 wdrożony we wszystkich zakładach od 2012 roku
  • WWMD – World Water Monitoring Day, Światowy Dzień Monitoringu Wody, organizowany corocznie we wszystkich zakładach od 2005 roku
  • Clean-Up – Światowy Dzień Sprzątania Świata – organizowany corocznie od 2010 roku we wszystkich zakładach.

Animex bierze udział w konkursach na innowacyjne projekty pozwalające zmniejszyć negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne, ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczyć zużycie energii, wody, surowców i paliw oraz optymalizować gospodarkę odpadami.
Działania te znajdują liczne uznanie. Zobacz więcej.

W ciągu ostatnich 6 lat (2008-2014) ograniczyliśmy:

  • zużycie energii o 23%
  • emisję NO2  o 29%
  • zużycie wody o 26%
  • zanieczyszczenia stałe o 54%

Niektóre zadania z zakresu środowiska zrealizowane w 2013/14 – Zobacz więcej.