Bezpieczeństwo pracowników

Więcej niż przepisy

Firma Animex Foods jest tak silna i skuteczna jak jej pracownicy. 9593  pracowników w całej Polsce jest podstawą naszego sukcesu. Odwdzięczamy się im za to tworząc etyczne i satysfakcjonujące środowisko pracy.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest podstawą polityki naszych zakładów. Pragniemy, aby każdy z naszych pracowników wracał z pracy tak samo zdrowy jak do niej przybył. Naszym priorytetem jest eliminacja wypadków przy pracy, a realizujemy to poprzez systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie ze standardami systemu zapobiegania wypadkom w pracy.

    Systemowe zarządzanie BHP oznacza dla nas:

  • Identyfikację zagrożeń, przeprowadzenie oceny ryzyka i określenia środków kontroli, a także rozwijanie procesów i procedur dla odpowiedniego zmniejszania i kontroli zagrożeń oraz ryzyka,
  • Utrzymywanie zgodności ze wszystkimi wymogami europejskich i krajowych norm prawnych,
  • Przeprowadzanie odpowiednich szkoleń w celu zapewnienia wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i nadanie pracownikom kompetencji do wykonywania w sposób bezpieczny określonych zadań,
  • Promowanie aktywnego udziału wszystkich pracowników i osób zarządzających w wysiłkach na rzecz BHP,
  • Rozwijanie systemów kontroli i pomiarów w celu wykazania, czy standardy wykonywania prac zostały spełnione oraz czy zostały dostrzeżone możliwości poprawy.