Zrównoważony rozwój

Podstawowe działania i cele Animexu w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dobrostan zwierząt

Dyrektywa UE dotycząca dobrostanu zwierząt wdrożona we wszystkich zakładach na wszystkich fermach kontraktowych.

Ochrona środowiska

35% redukcja emisji NO2 , WWMD – Światowy Dzień Monitoringu Wody obchodzony we wszystkich zakładach od 9 lat.

Bezpieczeństwo żywności

HACCP, ISO, IFS, BRC oraz inne programy/certyfikaty.

Bezpieczeństwo pracowników

Wdrożony system Smithfield EIPMS.

Programy wspierające lokalne społeczności

Program stypendiów (200 stypendiów przyznanych na rok szkolny 2013/14), dotacje wspomagające edukację, projekt Clean-Up (Sprzątanie świata).

Komunikacja i nagradzanie

Organizacja spotkań z interesariuszami, komunikowanie działań firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju a także udział w corocznych konkursach mających na celu ochronę środowiska i ograniczenie zużycia środków energii.