Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniu 22 lipca 2020 roku nastąpiła transakcja przeniesienia przedsiębiorstwa spółki Animex K4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do spółki Animex Foods sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Oznacza to, że od dnia 22 lipca 2020 roku podmiotem prowadzącym działalność zakładu ubojowego w Kutnie, przy ul. Wschodniej 21 i jednocześnie zamawiającym towary i usługi jest spółka:

Animex Foods sp. z o.o.
Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471961
NIP: 5272698951
REGON: 146805667

W związku z tym, za towary i usługi dostarczane od dnia 22 lipca 2020 roku, dostawcy powinni wystawiać faktury na spółkę Animex Foods sp. z o.o. W przypadku wystawienia faktur na Animex K4 sp. z o.o. będą one odsyłane, a płatność nastąpi po uzyskaniu prawidłowo wystawionej faktury.

Istotną zmianą jest nowy adres korespondencyjny na jaki powinny być przysyłane Państwa faktury sprzedaży. Prosimy, aby od 22 lipca 2020 r. Państwa faktury sprzedaży dokumentujące dostawy do Animex Foods sp. z o.o. przysyłać na adres:

Smithfield Polska sp. z o.o.
Oddział w Morlinach
Morliny 15, 14-100 Ostróda
Centrum Usług Wspólnych

Dodatkowo, wskazujemy, że w związku z opisaną powyżej transakcją, nastąpiła zmiana w zakresie Administratora Danych Osobowych. Aktualnie, Administratorem Danych Osobowych są spółki Grupy Smithfield Polska objęte porozumieniem o współadministracji (pełna ich lista, jak również zaktualizowana klauzula informacyjna znajdują się na stronie www.animex.pl).

Z poważaniem,

Zarząd spółki Animex Foods sp. z o.o.                                                      Zarząd spółki Animex K4 sp. z o.o.