Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Morlinach ogłasza, że ma na sprzedaż prawo wieczystego użytkowania gruntu rolnego w postaci działek o numerach ewidencyjnych 40/2, 41/4 i 275  i łącznej powierzchni 11,6700 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, budowlami i instalacjami/urządzeniami stanowiącymi odrębną od gruntu własność. Obiekty budowlane i urządzenia/instalacje tworzą kompleks Fermy Drobiu.

Podstawowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

  • Adres nieruchomości:Michałówek, gmina Niemodlin, powiat opolski, woj. opolskie,
  • Księga wieczysta nr OP1O/00055064/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu.
  • Opis użytków: grunty rolne zabudowane (Br-ŁIV, Br-PsV, Br-RIVb, Br-RV), tereny mieszkaniowe (B) i grunty pod rowami (W).

 

Łączna cena netto sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami, budowlami i instalacjami/urządzeniami znajdującymi na tym gruncie wynosi 8.687.200 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie wymagany.

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604-947-333 / adresem e-mail: zbigniew.rodak@animex.pl