Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Morlinach ogłasza, że ma na sprzedaż prawo wieczystego użytkowania gruntu rolnego w postaci działek o numerach ewidencyjnych 125/1 i 203/6  i łącznej powierzchni 6,9388 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, budowlami i instalacjami/urządzeniami stanowiącymi odrębną od gruntu własność. Obiekty budowlane i urządzenia/instalacje tworzą kompleks Fermy Drobiu.

Podstawowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

  • Adres nieruchomości:Grodziec, gmina Niemodlin, powiat opolski, woj. opolskie,
  • Księga wieczysta nr OP1O/00076228/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu.
  • Opis użytków: grunty rolne zabudowane (Br-RIVa, Br-RVI).

 

Łączna cena netto sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami, budowlami i instalacjami/urządzeniami znajdującymi na tym gruncie wynosi 10.951.500 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie wymagany.

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604-947-333 / adresem e-mail: zbigniew.rodak@animex.pl