Kontakt

Zgłoszenie konsumenta

Imię i nazwisko

Adres email

Adres email

Numer telefonu

Nazwa producenta

Nazwa asortymentu

Partia produkcyjna

Termin przydatności do spożycia

Dodaj załączniki

Plik 1: Usuń

Plik 2: Usuń

Plik 3: Usuń

Plik 4: Usuń

Plik 5: Usuń

Pliki w formacie pdf, doc, xls, jpg, png lub gif.

Opis zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Animex Foods Sp. z o. o. sp. k, z siedzibą w Morlinach, Morliny 15, 14-100 Ostróda oraz ich przekazanie podmiotom powiązanym kapitałowo z Animex Foods Sp. z o. o. sp. k, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych i ich poprawienia.