Kontakt

Dział sprzedaży

 

Animex

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Morlinach
Morliny 15, 14-100 Ostróda
tel. +48 896477112, +48 896477100
fax. +48 224794650, +48 224794651

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Szczecinie
ul. Pomorska 115B, 70-812 Szczecin
tel. +48 914694010
fax. +48 914691891, +48 224794606

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Starachowicach
ul. Krańcowa 4, 27-200 Starachowice
tel. +48 412766100
fax. +48 224794630

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Ełku
ul. Suwalska 86, 19-300 Ełk
tel. +48 876219326, +48 876219300
fax. +48 224794690, +48 224794691

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Iławie
Al. Jana Pawła II 8, 14-200 Iława
tel. +48 896490554, +48 896490555
fax. +48 224794679

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział Surowcowy w Iławie
Al. Jana Pawła II 8, 14-200 Iława
tel. +48 896490572
fax. +48 224794675

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 112A, 16-400 Suwałki
tel. +48 875166101
fax. +48 224794620

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Opolu
ul. Drobiarska 4, 45-410 Opole
tel. +48 774008600
fax. +48 224794640

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Krakowie
ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków
tel. +48 126513710
fax. +48 123784103