SmithfieldPolska

 

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że dotychczasowa spółka Animex Foods sp. z o.o. sp.k., w wyniku wewnątrzgrupowego połączenia spółek w trybie art. 492§1pkt 1 ksh, została przejęta przez spółkę, która począwszy od dnia 1 czerwca 2020 roku prowadzi działalność jako:

Animex Foods sp. z o.o.
Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000471961
NIP: 5272698951
REGON: 146805667

W związku z sukcesją generalną, wszystkie dotychczas zawarte umowy pozostają w mocy, a w prawa i obowiązki spółki Animex Foods sp. z o.o. sp.k. wstąpiła spółka Animex Foods sp. z o.o.

Ponadto pragniemy poinformować, że płatności po 1 czerwca  2020 roku należy dokonywać na te same rachunki bankowe, które były rachunkami Animex Foods sp. z o.o. sp.k.

Informujemy również, że w związku z powyższym nastąpiła zmiana w zakresie jednego ze Współadministratorów Danych Osobowych wchodzących w skład  Grupy Smithfield Polska. Nowym Współadministratorem Danych Osobowych jest: Animex Foods sp. z o.o. (pełna lista podmiotów objętych porozumieniem o współadministracji znajduje się na stronie www.animex.pl).

Nastąpiła również zmiana w sposobie przetwarzania danych osobowych. W przypadku  kontaktu mailowego na adres z domeny animex.pl lub agriplus.pl, Pana/Pani dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. Dodatkowe informacje i szczegóły znajdują się na stronie www.animex.pl w zakładce Dane osobowe Grupa Smithfield Polska