W związku z publikacją w mediach materiału o uboju bydła przeprowadzanym  niezgodnie z prawem – w tym szczególnie w zakresie dobrostanu zwierząt i  zachowania bezpieczeństwa żywności,  Animex Foods Sp. z o. o. oświadcza, że nie prowadzi uboju bydła, a surowiec wołowy do produkcji wyrobów mięsnych pozyskuje od zweryfikowanych dostawców, których działalność podlega urzędowemu nadzorowi weterynaryjnemu.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nasza Spółka stanowczo potępia praktyki związane z nielegalnym ubojem zwierząt rzeźnych, urągające podstawowemu gwarantowanemu ustawą prawu zwierząt do poszanowania, ochrony i opieki ze strony człowieka, jak również prawu konsumentów do żywności bezpiecznej dla zdrowia i życia.

Zarząd Animex Foods Sp z o.o.
00-613 Warszawa
Ul. Chałubińskiego 8