W nawiązaniu do materiałów opublikowanych w mediach, dotyczących zdarzenia z 2017 roku, związanego z niewłaściwym traktowaniem zwierząt, pragniemy wyjaśnić, że bezpośrednio po materiale, który ukazał się w czerwcu 2017,  w naszym zakładzie w Szczecinie wprowadziliśmy do programu  dobrostanu zwierząt szereg zmian w tym m.in.:

– zostały zainstalowane dodatkowe kamery do monitoringu przyjęcia zwierząt. Do istniejących już wcześniej kamer monitorujących plac oraz wagę przyjęciową, doinstalowano 3 kamery rejestrujące: moment zejścia zwierząt z samochodu na rampę, moment przejścia na rampie oraz fragment przejścia do kojców na magazynie żywca;

– prowadzony jest program szkoleń z zasad zachowania dobrostanu zarówno dla kierowców przewożących żywiec, jak i pracowników zakładu mających kontakt ze zwierzętami, a także wśród hodowców żywca – naszych dostawców;

– wdrożono plan cyklicznych audytów z zakresu dobrostanu zwierząt przez zewnętrznych audytorów – ekspertów z zakresu dobrostanu zwierząt. Ostatnie audyty zostały przeprowadzone niezależnie przez profesora Romana Kołacza oraz międzynarodową firmę IRTA (Hiszpania).

Pragniemy zapewnić, że dobrostan zwierząt jest jednym z fundamentalnych priorytetów i zasad działania naszej Firmy, a wszelkie przekroczenia prawa są niedopuszczalne.

6 lutego 2019

Andrzej Pawelczak
Rzecznik Prasowy
Dyr. ds. PR
Kom: 696-483-071