Czynimy wszystko, aby stworzyć naszym pracownikom atmosferę przyjazną rozwojowi. Zasada, którą wyznajemy jest model 70/20/10.

Rozwój w miejscu pracy (70%) – oznacza nowe projekty oraz szerszy zakres odpowiedzialności w obecnej roli.

Rozwój poprzez relacje wspierające (20%) – to możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnej od innych osób: przełożonego, kolegów, coachów i mentorów.

Rozwój poprzez szkolenia (10%) – oznacza rozwój formalny poprzez udział w konferencjach poświęconych tematom zawodowym, szkoleniach i programach rozwojowych.