Proces rekrutacji

Etapy rekrutacji

Lista wszystkich ofert pracy znajduje się w zakładce kariera (kliknij tutaj) Oczywiście można aplikować do nas również bez ogłoszenia.

Etapy rekrutacji

Prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju stanowiskiem, działem w firmie  oraz lokalizacją jesteście Państwo zainteresowani. W  temacie listu należy podać nr referencyjny.
Dokumenty należy przesłać w  formacie *.doc lub *.pdf.
Wszystkim, którzy prześlą do nas swoje oferty pracy, zapewniamy całkowitą dyskrecję i poufność.

Etapy rekrutacji
Na rozmowy rekrutacyjne zapraszamy wybrane osoby, których wiedza, doświadczenie i umiejętności są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Rozmowy rekrutacyjne  przeprowadzane są przez wyznaczoną osobę z Działu Personalnego oraz bezpośredniego przełożonego.
W zależności od stanowiska, kandydat może zostać poproszony i wypełnienie testu, rozwiązanie zadania czy wzięcie udziału w Assessment Center.
Cały proces rekrutacji trwa minimum 1 miesiąc.
Większość rekrutacji odbywa się lokalnie, w zależności od preferowanego przez kandydata miejsca pracy. Kandydatom, którzy na rozmowy rekrutacyjne przyjeżdżają  z daleka zwracamy koszty dojazdu.
Etapy rekrutacji

Rekrutację uznajemy za zakończoną,  kiedy wybrany kandydat rozpocznie pracę. Kandydaci, którzy wzięli udział w rozmowach rekrutacyjnych uzyskają informację zwrotną.