Oferty pracy

Na zgłoszeniach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości  (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.

W zakładce Kontakt do Działu Personalnego podane są adresy,  na które należy wysłać swoją aplikację.