Polityka personalna

Sukces każdej firmy w dużej mierze zależy od kompetencji jej pracowników. Animex Foods dąży do pozyskania, utrzymania i rozwoju odpowiednich ludzi, którzy obok umiejętności zawodowych, posiadają następujące kompetencje:

 • współpraca w zespole
 • orientacja na klienta
 • orientacja na wynik
 • świadomość biznesowa
 • komunikacja
 • wiedza fachowa

Dbamy o rozwój umiejętności wszystkich pracowników, aby osiągnąć wysoki poziom motywacji i skuteczności oraz rozwinąć ich pełen potencjał. Celem polityki personalnej jest pozyskanie wyszkolonej i kompetentnej kadry oraz stworzenie aktywnego i współpracującego zespołu, realizującego przyjętą strategię firmy. Dokładamy starań, aby nasza polityka personalna opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i siebie wzajemnie.

Polityka personalna to dla Nas długofalowa koncepcja pracy z ludźmi, która zmierza do właściwego ich ukształtowania i zaangażowania. Jesteśmy mocno zorientowani na aktywizowanie pracowników, a celem naszych działań jest nakierowanie ich na indywidualne doskonalenie, co w konsekwencji służy podniesieniu i rozwojowi ich osobistych kompetencji.

W ramach całościowej polityki personalnej:

 • kładziemy nacisk na zatrudnienie długookresowe i traktujemy naszych pracowników jako strategiczny zasób naszej organizacji, w który można i należy inwestować.

  pracownik3 pracownik2

 • cenimy różnorodność, ponieważ, wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest jednym ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala nam osiągać lepsze wyniki biznesowe.
 • inwestujemy w naszych pracowników, stwarzając im dogodne warunki pracy, przyjazną i otwartą atmosferę, możliwość zdobywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności. Wierzymy, że rozwój zawodowy jest kluczem do sukcesu – zarówno osobistego, jak i zawodowego

  pracownik1 pracownik4

 • jesteśmy mocno zorientowani na aktywizowanie pracowników, a celem naszych działań jest nakierowanie ich na indywidualne doskonalenie, co w konsekwencji służy podniesieniu i rozwojowi ich osobistych kompetencji
 • stawiamy jasne cele i zadania. Istotą naszej filozofii prowadzenia biznesu jest zarządzanie poprzez cele. Nasi pracownicy dokładnie wiedzą, jakich efektów oczekują od nich przełożeni i jak mają postępować, by odnieść sukces. Regularnie dostają też informację zwrotną na temat swojej pracy i osiąganych wyników.
 • oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia, które zależy od zajmowanego stanowiska. Jest adekwatne do wykonywanej pracy, umiejętności i doświadczenia, a jego wzrost zależy od osiąganych wyników i sytuacji ekonomicznej firmy. Regularnie dokonujemy przeglądu systemu wynagrodzeń.

i atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych, w ramach którego oferujemy szeroki pakiet świadczeń pracowniczych, który systematycznie rozbudowujemy i uatrakcyjniamy. Obecnie obejmuje on m. in.: bogaty pakiet świadczeń z funduszu socjalnego, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz wiele innych.