List Zarządu Animex K4 Sp. z o.o.

List Zarządu Animex K4 Sp. z o.o. w sprawie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również Polski, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”.

Celem RODO jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE możliwie jak największej kontroli nad przetwarzaniem przez przedsiębiorców ich danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich ochrony.

Nasza działalność została dostosowana do wymogów stawianych przez RODO oraz pozostaje w pełnej zgodności z wchodzącymi w życie przepisami. Opracowaliśmy nowe regulaminy, procedury, instrukcje oraz wytyczne, które w sposób szczegółowy regulują zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Animex K4 Sp. z o.o., w tym również zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą. Wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia mające na celu zapobieżenie wszelkim incydentom bezpieczeństwa danych osobowych. Zaktualizowaliśmy klauzule informacyjne przekazywane m. in. kandydatom do pracy, pracownikom, obecnym, przyszłym klientom, hodowcom oraz kontrahentom. Wprowadziliśmy dodatkowe obostrzenia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Na bieżąco śledzimy i analizujemy wszelkie wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych publikowane Urząd Ochrony Danych Osobowych (poprzednio: GIODO) oraz Grupę Roboczą Artykułu 29.

W związku z tym, że RODO nakłada na Animex K4 Sp. z o.o. nowe obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych, chcemy żebyście Państwo  wiedzieli i byli świadomi, jeżeli przetwarzamy również i Państwa dane osobowe.

Mamy nadzieję, że informacje jakie zamieszczono poniżej okażą się być przydatne i wyjaśnią w jaki sposób Animex K4 Sp. z o.o. dba o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami.

Z poważaniem,
Zarząd: Animex K4 Sp. z o.o.
Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.