Klauzule informacyjne

Animex K4 Sp. z o.o.

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje o wykorzystywaniu danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.

Niezależnie od kategorii osób, których dane dotyczą,  Administratorem Danych Osobowych wszystkich danych osobowych w rozumieniu RODO jest Animex K4 Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, KRS 0000203925

Administrator Danych Osobowych  wyznaczył następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:
1. Klauzula informacyjna dla hodowców trzody chlewnej.
2. Klauzula informacyjna dla kierowców,
3. Klauzula informacyjna dla kontrahentów,
4. Klauzula informacyjna dla pracowników,
5. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy i współpracy,
6. Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej,
7. Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na działania marketingowe,
8. Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców,
9. Klauzula informacyjna dla gości zakładów,
10. Klauzula informacyjna dla oferentów towarów i usług,
11. Klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahentów,
12. Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych kontrahenta oraz personelu wykonawczego,
13. Klauzula informacyjna dla uczestników obiegu korespondencji (odbiorców i adresatów),
14. Klauzula informacyjna dla dziennikarzy.

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator  realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.