Informacja jak podmioty danych mogą realizować swoje prawa

Animex K4 Sp. z o.o.

Informacja jak podmioty danych mogą realizować swoje prawa

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Animex K4 Sp. z o.o. (dalej: Administrator) , może mieć prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • ich sprostowania;
  • ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych (jeżeli dane przetwarzane są wyłącznie w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą);

To, jakie uprawnienia przysługują danej osobie w konkretnym przypadku, w dużej mierze zależeć będzie od tego, co jest podstawą prawną ich przetwarzania.

Wskazanym osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wyznaczył następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl

Celem realizacji ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem  za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając żądanie na adres: inspektorod@animex.pl;