Opole, 22 września 2021 roku

Animex Foods Oddział w Opolu
laureatem prestiżowego konkursu
Okręgowego Inspektoratu Pracy

Oddział Animex Foods w Opolu został uznany za najlepszego pracodawcę w regionie w ramach 28. edycji konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”. Firma została laureatem
w kategorii zakładów pracy powyżej 249 osób zatrudnionych, wyprzedzając w rankingu między innymi Zakład Linii Kolejowych PKP PLK czy Mondelez Polska.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców organizujących zatrudnienie w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Komisja konkursowa rozpatrywała także osiągniecia uczestników pod kątem wzorowego przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia.

„Jesteśmy dumni z otrzymania pierwszego miejsca w naszej kategorii. Jako organizacja przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa naszych pracowników, co ma ogromne znaczenie ze względu na sektor jaki reprezentujemy. Pragnę podziękować za ten sukces wszystkim moim koleżankom i kolegom, bo bez wspólnego wysiłku i codziennej pracy, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym się znajdujemy.” – podkreśla Dyrektor Zarządzający Animex Foods Oddziałem w Opolu Artur Niedzwiecki.

Do udziału w konkursie mógł przystąpić każdy pracodawca zgłaszający chęć udziału, lub wskazany przez zewnętrzne organizacje i instytucje. Warto podkreślić w tym miejscu, iż Oddział Animex Foods w Opolu został zgłoszony do udziału w konkursie przez okręgowego inspektora pracy. Efektem zwycięstwa w rankingu jest przystąpienie do drugiego, ogólnopolskiego etapu.