„Światowy Dzień Monitoringu Wód – World Water Monitoring Day (WWMD)” to wydarzenie przybliżające młodym ludziom kwestie ekologii i dbania  środowisko naturalne. Animex od wielu lat popularyzuje ideę WWMD poprzez współorganizację Światowego Dnia Monitoringu Wód w ramach swoich  zakładów produkcyjnych.

W dniu 20.09.2019 r. w Kutnie, Oddziały Animex Kutno K1, K2 i K4 zorganizowały obchody Światowego Dnia Monitoringu Wód. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie. W śród zaproszonych osób znaleźli się również przedstawiciele mediów oraz władz lokalnych.

W ramach wydarzenia pobrano próbki wody z rzeki Ochni i wykonano analizy jej jakości. Młodzi ludzie wykazali się dużym zaangażowaniem i szeroka wiedzą w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Po wykonanej analizie wody, odbył się grill podczas którego serwowano prosto z food trucka kiełbaski z oferty Animex. Rozwiązywano wspólnie kalambury i przeprowadzono quizy ekologiczne. Rozdano też wszystkim uczestnikom WWMD pamiątkowe gadżety.

Światowy Dzień Monitoringu Wód stanowił wyjątkową okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a także zacieśnienia relacji poprzez dobrą zabawę we wspólnym gronie.