Animex po raz kolejny uczestniczył w kutnowskim Święcie Róży. Tegoroczna 45. edycja wydarzenia odbyła się w dniach 6-8 września. Zgromadziła społeczność Kutna, władze lokalne, media oraz wielu zainteresowanych z kraju i zagranicy.

Podczas Święta zaprezentowane zostały wybrane gatunki róż z Polski i ze świata, odbyła się konferencja różana oraz liczne wystawy. Odbywały się wydarzenia kulturalne i koncerty muzyczne.

Animex oferował uczestnikom Święta Róży swoje produkty – parówki Berlinki, które serwowano bezpośrednio z food trucka znajdującego się na terenie  parku Traugutta, w ramach strefy „Przystanek Dziecko”. Propozycja kulinarna Animexu cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Animex traktuje ideę zrównoważonego rozwoju jako kluczową wartość. Wspieramy i staramy się być częścią lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie jesteśmy aktywni jako pracodawca. Region Kutna to miejsce, w którym znajdują się cztery duże zakłady produkcyjne Animexu.

świętoRóży1 SwiętoRóży2