Animex Foods Odział w Iławie wziął udział w inicjatywie wsparcia Polaków żyjących na Wschodzie, która odbyła się pod patronatem Pary Prezydenckiej.

W październiku 2018 r., pomoc materialna, przekazana przez Animex, trafiła do potrzebujących rodaków, mieszkających w miejscowościach w rejonie chmielnickim na Ukrainie: Berdyczów, Chmielnik, Latyczów, Maćkowce.

Projekt „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich tych, którzy dbają o pielęgnowanie i upowszechnianie języka polskiego, historii Polski, wiedzy o tradycji i kulturze oraz o rozwój oświaty polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie.

Podziękowania za zaangażowanie w Akcję Pomocową na rzecz Polakom na Wschodzie przekazał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.