W dniu 17 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się wręczenie nagród w 49 Konkursie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Zakład Animex Foods Oddział w Morlinach został wyróżniony i  otrzymał puchar oraz dyplom umożliwiający zamieszczenie na swoich produktach pod marką własną sieci Biedronka znaku „Produkt Najwyższej Jakości”.

Dni przemysłu mięsnego to konferencja, której celem jest upowszechnianie postępu technologicznego oraz szkolenie kadry pracowniczej krajowych zakładów mięsnych między innymi w zakresie nowych wymogów prawa żywnościowego Unii Europejskiej.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki przeprowadzanego przez Instytut konkursu wędlin, w którym brał udział Animex, odbyło się wręczanie dyplomów i wyróżnień oraz zorganizowano wystawę nagrodzonych wędlin i ich degustację.

Na dni przemysłu mięsnego zaproszono przedstawicieli zakładów mięsnych, organizacje rządowe i pozarządowe, przedstawicieli nauki, prasę i telewizję.

ProduktNajwyzszejJakosci