Animex Foods weźmie udział w najbliższej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W trakcie finału akcji Jurka Owsiaka, Animex przekaże swoje produkty w formie poczęstunku dla wolontariuszy i darczyńców podczas uroczystości w Ostródzie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest od wielu lat najbardziej rozpoznawalnym projektem społecznym w Polsce. Jest inicjatywą docenianą i wspieraną także na świecie. Teraz najlepsze wyroby z zakładu w Morlinach posłużą tym, którzy niosą swoją bezinteresowną pomoc dla potrzebujących w całej Polsce.

Staramy się pomagać lokalnym społecznościom i wspierać organizacje charytatywne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest jednym z liderów organizacji niosących pomoc, z którą wcześniej już współpracował Animex.